Άσκηση 1. Μετατροπές

Για Πέμπτη 07/10/2021

Μετατροπή δυαδικού σε δεκαδικό

1.1 Μετατρέψτε τους παρακάτω δυαδικούς αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

  • 10110110
  • 01100100
  • 10001101
  • 10101011

Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό

1.2 Μετατρέψτε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

  • 13
  • 23
  • 108
  • 204
  • 199