ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ – ΚΛΑΣ. 2026 (γεννηθ. 2005)

Από Δήμο Φυλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ – ΚΛΑΣ. 2026 (γεννηθ. 2005)

Δημοτική Κατάσταση & Ληξιαρχείο Δήμου Φυλής,

Τηλέφωνα:

  • Δημοτολόγιο 2132042-717, -720, -732
  • Ληξιαρχείο 2132042-799
  • Μητρώα Αρρένων 2132042-717

ΦΑΞ: 2102481721 mail: dhmk_yp
dim.lix

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ – ΚΛΑΣ. 2026 (γεννηθ. 2005).pdf