Ανακοινώσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψ ηφίων με αναπηρία και

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο ...

Πρόγραμμα 13/12/2022

Τμήματα Γενικής Παιδείας Γ1 : ΓΑΙ+ΓΒ+ΓΝ+ΓΦ Γ2 : ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ – ΚΛΑΣ. 2026 (γεννηθ. 2005)

Από Δήμο Φυλής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ – ΚΛΑΣ. ...

Πρόγραμμα 19/12/2022

Τμήματα Γενικής Παιδείας Γ1 : ΓΑΙ+ΓΒ+ΓΝ+ΓΦ Γ2 : ...

Πρόγραμμα 21/11/2022

Τμήματα Γενικής Παιδείας Γ1 : ΓΑΙ+ΓΒ+ΓΝ+ΓΦ Γ2 : ...