Βιβλία Τομέα Πληροφορικής

Β ΕΠΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών (ΕΑΕΥ_Βιβλίο)

Βιβλία ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής (Β’ Τάξη)

  1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (ΑΠΥ_Βιβλίο)
  2. Τεχνικά θέματα πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού (ΤΘΠ_Βιβλίο)
  3. Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (ΛΣ_Βιβλίο)
  4. Βασικά θέματα πληροφορικής (ΒΘΠ_Βιβλίο)
  5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοτόπων (ΣΑΙ_Βιβλίο)
  6. Υλικό και δίκτυα Υπολογιστών (ΥΔ_Βιβλίο)