Δραστηριότητα 1. Δυαδικές κάρτες

Δυαδικές κάρτες

Παίξτε με τις δυαδικές κάρτες.

Δημιουργήστε δεκαδικούς αριθμούς και καταγράψτε τους αντίστοιχους δυαδικούς.