Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών

 Μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Επάλ Άνω Λιοσίων στο πλαίσιο της δράσης ενδοσχολική επιμόρφωση, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την αξιοποίηση Ψηφιακών εργαλείων στην διδασκαλία, διάρκειας 15 ωρών (2 ώρες δια ζώσης  και  13 ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με υλικό που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ).
H θεματολογία ορίστηκε βάσει των προτάσεων των εκπαιδευτικών του σχολείου και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας κατόπιν  ερωτηματολογίου που τους δόθηκε.

Ως επιμορφωτής ορίστηκε ο  εκπαιδευτικός κ. Γιαννόπουλος  Ιωάννης (ΠΕ86).

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και θα χορηγηθεί  έντυπη βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα Eνδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Ψηφιακά εργαλεία

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΩΡΕΣ
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΩΡΕΣ
Τι είναι οι Φόρμες Google – Δημιουργία φόρμας – Φόρμα Κουίζ
2
Συνεργατικά και υποστηρικτικά Εργαλεία
( Google Drive – Google Docs – Google sheets)
3
Δημιουργία μαθήματος με το Nearpod
2
Ο διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη –
Μέρος Α Θεωρητικό Πλαίσιο
2
Ο διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη
Μέρος Β Στην Πράξη
Πέμπτη 4/5/2023
(2)
2
Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαστηριακό (Vimeo Record – Screen & Chrome extesion – Σχεδίαση σε εικόνα με το Annottely)
2
Αξιολόγηση – αποτίμηση της δράσης
1