Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
Εργασία Α' τετραμήνου 2021-2022

Οδηγίες

  1. Δημιουργείστε ιστοσελίδα με όνομα “Ο παγκόσμιος ιστός.html” με περιεχόμενο το κείμενο του αρχείου www.txt
  2. Εφαρμόστε τίτλο ιστοσελίδας : “Εργασία ΣΑΙ – επίθετο – Ο παγκόσμιος ιστός
  3. Βάλτε τις προτάσεις “Ο παγκόσμιος ιστός” , “Μοντέλο Παγκοσμίου Ιστού ” , “Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού” και “Πηγές” σε ετικέτα τίτλου h2
  4. Εντοπίστε και δημιουργήστε τις παραγράφους όπως αυτές φαίνονται στο αρχείο κειμένου www.txt
  5. Δώστε έμφαση στις λέξεις Τιμ Μπέρνερς Λη και Internet ώστε να φαίνονται εντονότερα από τις υπόλοιπες.
  6. Δημιουργήστε συνδέσμους (links) για τις λέξεις World Wide Web και CERN που είναι μέσα στις παρενθέσεις, οι οποίοι θα οδηγούν στις σελίδες  https://el.wikipedia.org/wiki/Παγκόσμιος_Ιστός και https://el.wikipedia.org/wiki/CERN
  7. Τοποθετείστε την εικόνα www-logo μετά την πρώτη γραμμή που περιέχει τον τίτλο σε h2, δηλαδή πριν την πρώτη παράγραφο, και ρυθμίστε το πλάτος σε 196 και το ύψος της σε 144 pixel.
  8. Τοποθετείστε την εικόνα Berners-Lee-Tim μετά το τέλος της τρίτης παραγράφου.
  9. Τοποθετείστε οριζόντια γραμμή με την ετικέτα hr πριν από τον τίτλο “Πηγές”
  10. Δημιουργήστε μη αριθμητική λίστα με στοιχεία της λίστας τις δύο τελευταίες γραμμές του κειμένου.

Πληροφορίες - Συμβουλές

Αρχεία εργασίας

Τα αρχεία που θα χρειαστείτε είναι οι δύο εικόνες και το κείμενο.