Θεσμός του συμβούλου καθηγητή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργεί ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή (σύμφωνα με το ΦΕΚ Αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/ 109496/Δ4).

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Α’ τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον στόχοι του προγράμματος είναι να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα, να εντοπιστούν πιθανά αίτια που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών και τέλος η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.