Λειτουργικά Συστήματα

Η Δομή των Καταλόγων του Linux

Οι βασικοί κατάλογοι του ριζικού καταλόγου που μας ενδιαφέρουν είναι...

Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Α)

Ιεραρχία αρχείων και καταλόγων Στο Linux η βασική μονάδα ταξινόμησης...

Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Β)

Δημιουργία αρχείων – touch Ο πιο απλός τρόπος για να...

Δικαιώματα χρήστη και ομάδας

Δικαιώματα χρήστη και ομάδας Τα λειτουργικά συστήματα Linux / Unix...