Οδηγίες για μαθητές και γονείς ενόψει επαναλειτουργίας σχολείων

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

6 βήματα για την σωστή εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών με πλύσιμο με νερό και σαπούνι
Καθαρά χέρια
Οδηγίες για γονείς
Οδηγίες για έφηβους
Πώς θα πρέπει να μιλάω στους εφήβους για τον COVID
Σενάρια για άσκηση