Πανελλήνιες: Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμο ύ για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβε στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

[Πανελλήνιες]

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε για το υπ’ αριθμό πρωτ. 25978/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

Χωρίς ιούς.www.avast.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ.pdf