Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιω ματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

[Πανελλήνιες]

Δνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων , Τμήμα Α΄

Σας ενημερώνουμε για την αριθμ.Φ 251/13345/Α5/6-2-2023 εγκύκλιο με θέμα : "Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ." και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας οι ενδιαφερόμενοι.

2023_02_06_Φ251_13345_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΑΣ 2023_ΑΔΑ_62Η246ΜΤΛΗ-ΞΛ4.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΩΝ 2023 ΑΔΑ Ρ7ΡΚ46ΜΤΛΒ-Μ7Ξ.pdf