Προμήθεια Self-test και έλεγχος ως 02-05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι μαθητές εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να προμηθεύονται από την Τετάρτη  30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα.

Μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στις σχολικές τάξεις έχοντας υποβληθεί σε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη.

Οι ημερομηνίες που μαθητές και εκπαιδευτικοί θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Απριλίου μέχρι και το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και θα  καταχωρίζουν τη δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19 είναι :

  • Δευτέρα 4 Απριλίου
  • Δευτέρα 11 Απριλίου
  • Δευτέρα 2 Μαΐου