Σπουδές στο ΕΠΑΛ

Απολυτήριο Λυκείου + Πτυχίο Ειδικότητας = ΕΠΑΛ

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) παρέχει δύο (2) ακαδημαϊκούς τίτλους:

  • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ   (απολύτως ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου)
  • ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (επιπέδου 3)   (με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.)

Επίσης παρέχει πρόσβαση με πανελλήνιες εξετάσεις σε 4 μαθήματα σε:

  • ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Όλα τα Α.ΤΕΙ)
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
  • ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  • Χωρίς εξετάσεις δίνεται η δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε αντίστοιχες ειδικότητες των ΙΕΚ απευθείας στο 2ο έτος ή σε άλλη ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση δεύτερου πτυχίου (με απαλλαγή μαθημάτων Γενικής Παιδείας).