ΤΘΠ.Εργασία 1 – Ηλεκτρονικά καταστήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 – Ηλεκτρονικά καταστήματα

Βήματα

  1. Αναζητείστε στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά καταστήματα προϊόντων Πληροφορικής και καταγράψτε σε μία λίστα οκτώ (8) από αυτά.
  2. Πλοηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων που προσφέρουν και καταγράψτε τρεις βασικές κατηγορίες για τουλάχιστον δύο (2) ηλεκτρονικά καταστήματα της επιλογής σας.
  3. Ποια από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που καταγράψατε στο βήμα 1 προσφέρουν και υπηρεσίες Πληροφορικής και ποιες είναι αυτές;

Οδηγίες

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με όνομα «ΤΘΠ-Εργασία 1-Επίθετο» και απαντήστε στα βήματα της εργασίας.

Ανεβάστε την εργασία στον κοινόχρηστο φάκελο στο

Υπόδειγμα Εργασίας

Υπόδειγμα Εργασίας