ΤΘΠ.Εργασία 2 – Μητρική πλακέτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – Μητρική πλακέτα

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις (20 μονάδες):

  1. Τι είναι η μητρική πλακέτα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή;

  2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των μητρικών πλακετών ανάλογα το μέγεθός τους.

  3. Να αναφέρετε τη βασική διάταξη ΑΤΧ σε μια μητρική πλακέτα.

  4. Τι είναι το chipset μιας μητρικής πλακέτας;

ΕΡΓΑΣΙΑ (40 μονάδες)

Θα σας δοθεί μια μητρική πλακέτα από το εργαστήριο.Όσοι δεν πάρω θα μελετήσουν την μητρική πλακέτα του οικιακού τους υπολογιστή.

  1. Καταγράψτε το μοντέλο της μητρικής πλακέτας (μάρκα – τύπος).

  2. Βρείτε και σημειώστε το chipset της μητρικής πλακέτας.

  3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο το εγχειρίδιο (manual) της μητρικής πλακέτας και γράψτε το σύνδεσμο που οδηγεί σε αυτό είτε είναι αρχείο pdf ή σελίδα.

  4. Μελετώντας το εγχειρίδιο σημειώστε τους τύπους των επεξεργαστών που η μητρική σας πλακέτα υποστηρίζει.

Να εμπλουτίσετε την εργασία σας και με κατάλληλες αντιπροσωπευτικές εικόνες.

Στο τέλος της εργασίας να παραθέσετε τις πηγές πληροφόρησης απ’ όπου αντλήσατε υλικό.(κείμενο και εικόνες)

Οδηγίες

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με όνομα «ΤΘΠ-Εργασία 2-Μητρική πλακέτα -Επίθετο» και απαντήστε στα βήματα της εργασίας.

Ανεβάστε την εργασία στον κοινόχρηστο φάκελο στο

Υπόδειγμα Εργασίας

Υπόδειγμα Εργασίας