ΤΘΠ.Εργασία 3 – Μνήμες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 – Μνήμες

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις :

  1. Τι είναι μνήμη ram (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης)ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία της;
  2. Ποιες κατηγορίες μνημών υπάρχουν και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
  3. Τι λειτουργικό έχει εγκατεστημένο ο υπολογιστής σας;
  4. Πόση μέγιστη μνήμη ram αναγνωρίζει το λειτουργικό του υπολογιστή σας;
  5. Βρείτε την ποσότητα μνήμης ram του υπολογιστή σας πχ σύνολο 768 ΜΒ Ram σε 2 υποδοχές DDR (512 +256) και προτείνετε αναβάθμιση της ποσότητας ram ανάλογη του λειτουργικού και των θέσεων μνήμης της μητρικής πλακέτας.(δώστε το κόστος αγοράς από τουλάχιστον 2 καταστήματα προϊόντων πληροφορικής)

Να εμπλουτίσετε την εργασία σας και με κατάλληλες αντιπροσωπευτικές εικόνες.

Στο τέλος της εργασίας να παραθέσετε τις πηγές πληροφόρησης απ’ όπου αντλήσατε υλικό.(κείμενο και εικόνες)

Οδηγίες

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με όνομα «ΤΘΠ-Εργασία 3-Μνήμες -Επίθετο» και απαντήστε στα βήματα της εργασίας.

Ανεβάστε την εργασία στον κοινόχρηστο φάκελο στο

Υπόδειγμα Εργασίας

Υπόδειγμα Εργασίας