ΤΘΠ.Εργασία 4 – Κάρτα γραφικών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 – Κάρτα γραφικών

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις :

  1. Τι είναι η κάρτα γραφικών;
  2. Πώς λειτουργεί η κάρτα γραφικών;
  3. Ποιες θύρες επέκτασης χρησιμοποιούν οι σύγχρονες κάρτες γραφικών και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;
  4. Ποιοι είναι οι έξοδοι των καρτών γραφικών (+εικόνες) και τι συνδέουμε σε αυτές;
  5. Ποιες διαφορές έχουν οι ενσωματωμένες στη μητρική πλακέτα κάρτες γραφικών με τις αποκλειστικές κάρτες γραφικών;

​ΕΡΓΑΣΙΑ :  Επιλέξτε και παρουσιάστε μία κάρτα γραφικών. Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της.
Να εμπλουτίσετε την εργασία σας και με κατάλληλες αντιπροσωπευτικές εικόνες.

Στο τέλος της εργασίας να παραθέσετε τις πηγές πληροφόρησης απ’ όπου αντλήσατε υλικό.(κείμενο και εικόνες)

Οδηγίες

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με όνομα «ΤΘΠ-Εργασία 3-Μνήμες -Επίθετο» και απαντήστε στα βήματα της εργασίας.

Ανεβάστε την εργασία στον κοινόχρηστο φάκελο στο

Υπόδειγμα Εργασίας

Υπόδειγμα Εργασίας