Ύλη Πανελλαδικών και οδηγίες μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Ύλη Πανελλαδικών και οδηγίες μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής
Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής Β' και Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21
Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής Β’ και Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021
Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021