ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠ ΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΤΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΛΑΣΗΣ 2026)

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 26027/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

Χωρίς ιούς.www.avast.com

ΕΞΕ – 26027 – 2023 – Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΩΠΙΚΟΥ.pdf