Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψ ηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μα θησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσει ς ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθ

[Πανελλήνιες] Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 2843/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων … Read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙ ΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄)

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας ενημερώνουμε για ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 147494/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με … Read more

Ενημέρωση: Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστ οποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων π ου πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.»

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας ενημερώνουμε για ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 148604/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με … Read more

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή … Read more

Ενημέρωση για το δελτίο απογραφής στρατευσίμων αγοριών γεννηθέντων το 2005

Παρακαλούνται τα αγόρια γεννημένα το 2005 και οι γονείς/κηδεμόνες τους να ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για … Read more