Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπ/τικού Προγ/τος Πιστοποίησης “Μαθητείας” στο 1ο ΕΠΑΛ

Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”. Τη Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 14:30 μμ , σύμφωνα … Read more

Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ.

«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A’, Β’, Γ’ και Δ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., … Read more

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Μαθητεία 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων Α’,  Β’, … Read more