Επιτροπές ,Εξέταση,Πρόγραμμα,Οδηγίες και Αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ 2024

Ανακοίνωση Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων … Read more

Προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού … Read more

Εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους … Read more

Προθεσμία για προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2024-2025

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Σχετ.: Η με αριθμ. … Read more

Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ α) Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά … Read more

Απόδοση κωδικού ασφαλείας Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τρίτη 21/6/2022 ξεκινάει η απόδοση του κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού δελτίου … Read more