Ενημέρωση για το δελτίο απογραφής στρατευσίμων αγοριών γεννηθέντων το 2005

Παρακαλούνται τα αγόρια γεννημένα το 2005 και οι γονείς/κηδεμόνες τους να ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την απογραφή στη στρατολογική υπηρεσία το πρώτο τρίμηνο του 2023 με όσα αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Το Δελτίο Απογραφής στρατευσίμων είναι υποχρεωτικό.

Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ