“η-τάξη” Οδηγίες για εγγραφή σε μάθημα για μαθητές

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Ασύγχρονη διδασκαλία

Οι μαθητές του σχολείου μας μπορούν στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη του ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων να παρακολουθούν μαθήματα ασύγχρονα, δηλαδή σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό.

Βήμα 1

Ο μαθητής επισκέπτεται και συνδέεται στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου . (η-τάξη)

Βήμα 2

Ο μαθητής επιλέγει το ηλεκτρονικό μάθημα και έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που οργανώνει και αναρτά ο εκπαιδευτικός του.