Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων για το σχολικό έτος 2021- 2022

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων για το σχολικό έτος 2021- 2022

Σύμφωνα με την 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των Πανελληνίων Εξετάσεων των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α. παρακαλούνται οι μαθητές/τριες και οι γονείς-κηδεμόνες τους για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων των ανωτέρω μαθημάτων.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά αφού υπογραφεί από τον γονέα/κηδεμόνα ή τον ενήλικα μαθητή με αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22

Οδηγίες

  1. Κατεβάστε το Υπόδειγμα αίτησης
  2. Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση
  3. Σαρώστε ή φωτογραφίστε την αίτηση και αποστείλετέ την ηλεκτρονικά με μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου (1epalanoliosion@gmail.com)