Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2022 – 2023

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 107791/ΓΔ4/06-09-2022 (ΦΕΚ Β 4753_22_ΥΑ ΕΔΕΜ) η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Λυκείου και της Δ ́ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο
  2. Γραμμικό Σχέδιο
  3. Γαλλικά
  4. Γερμανικά
  5. Ιταλικά
  6. Ισπανικά
  7. Αρμονία,Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις-δηλώσεις ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23.