Επιτροπές ,Εξέταση και Αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ 2024

Ανακοίνωση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024

Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης

Διαβάστε το από 30-4-2024 δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και
πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης (δελτίο τύπου)