Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπ/τικού Προγ/τος Πιστοποίησης “Μαθητείας” στο 1ο ΕΠΑΛ

Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”.

Τη Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 14:30 μμ , σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.34.1/8036 της ΠΔΔΕ Αττικής, ξεκινάνε τα τμήματα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-1 και ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-2 (διαβάστε εδώ) του ΠΠΠ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” στο 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στα Σχολικά Εργαστήρια του ΕΠΑΛ (πρώην 2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής) Ζήνωνα και Κομνηνών στα Άνω Λιόσια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σχολικά εργαστήρια) : 210 2472 960

Ώρα έναρξης : 14:30 μ.μ.

Ώρα λήξης : 18:00 μ.μ