Βασικά Θέματα Πληροφορικής

Δραστηριότητα 1. Δυαδικές κάρτες

Δυαδικές κάρτες Παίξτε με τις δυαδικές κάρτες. Δημιουργήστε δεκαδικούς αριθμούς...

Άσκηση 1. Μετατροπές

Για Πέμπτη 07/10/2021 Μετατροπή δυαδικού σε δεκαδικό 1.1 Μετατρέψτε τους...