Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

ΤΘΠ.Εργασία 1 – Ηλεκτρονικά καταστήματα

ΤΘΠ.Εργασία 1 – Ηλεκτρονικά καταστήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 – Ηλεκτρονικά
ΤΘΠ.Εργασία 2 – Μητρική πλακέτα

ΤΘΠ.Εργασία 2 – Μητρική πλακέτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – Μητρική
ΤΘΠ.Εργασία 3 – Μνήμες

ΤΘΠ.Εργασία 3 – Μνήμες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 – Μνήμες
ΤΘΠ.Εργασία 4 – Κάρτα γραφικών

ΤΘΠ.Εργασία 4 – Κάρτα γραφικών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 – Κάρτα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β Τετραμήνου

ΠΑΡΑΔΟΣΗ μέχρι Παρασκευή 13 Μάη 2022