Εβδομαδιαίο πρόγραμμα από 20-09-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης

1η ώρα 10:00 - 10:30

2η ώρα 10:35 - 11:05

3η ώρα 11:10 - 11:40

4η ώρα 11:45 - 12:15

5η ώρα 12:20 - 12:50

6η ώρα 12:55 - 13:25

7η ώρα 13:30 - 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ​

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική ακόμα και με την ένδειξη αρνητικού self-test.