Νέο Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ για τους μαθητές/μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για δεύτερη χρονιά το σχολείο μας θα συμμετάσχει  σε Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+. Το Iδρυμα Kρατικών Yποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062318, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Kατάρτισης, ERASMUS+ 2019,  για το σχολικό έτος 2019-20, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς είχαν ανασταλεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα προηγούμενα σχολικά έτη λόγω COVID-19.

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι «Αισθητικός-Νοσηλευτής (Aesthetic/Cosmetic Nurse): Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε καινοτόμες μη επεμβατικές αισθητικές θεραπείες».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Αισθητικής Τέχνης
  • Βοηθός Νοσηλευτή
  • Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (μαθητές που παρακολουθούν τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα ή θα ακολουθήσουν μία από τις δύο ειδικότητες στη Γ΄ τάξη)

Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 16 ημερών και θα υλοποιηθεί στη Βαρκελώνη (Ισπανία) το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει οριστεί σε 14 μαθητές/μαθήτριες, ενώ θα συνοδεύσουν οι εκπαιδευτικοί Κουτσιμπέλα Βασιλική, ΠΕ87.03 Αισθητικής και Μιχαηλίδη Δήμητρα, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής.

Η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα γίνει, μετά από αξιολόγηση, από την Παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών/καθηγητριών που θα ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα αξιολογηθούν στα παρακάτω κριτήρια:

  1. Τη διαγωγή τους και γενικά τη συμπεριφορά τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος
  2. Τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα με αιτιολόγηση
  3. Τον γενικό βαθμό της προηγούμενης τάξης ή την επίδοσή τους στα μαθήματα μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή
  4. Το επίπεδο γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
  5. Τη διάθεση συνεργασίας και αποδοχής των κανόνων της κινητικότητας
  6. Συνέντευξη

Στο τέλος της κατάρτισης θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης.

Επίσης οι συμμετέχοντες στο σχέδιο δικαιούνται να λάβουν το Πιστοποιητικό Europass.

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, του ξενοδοχείου, της διατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορούν να την παραλάβουν από την Υποδιεύθυνση του σχολείου την Παρασκευή 17/09/2021 προκειμένου να την συμπληρώσουν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών θα κατατεθούν στην Υποδιεύθυνση του σχολείου από Παρασκευή 17/09/2021 έως Δευτέρα 20/09/2021.
Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί την Τρίτη 21/09/2021.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις μετακίνησης των συμμετεχόντων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφωθούν κατά την υποδοχή τους και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στην χώρα υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο της Υποδιεύθυνσης του  σχολείου.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

Κωνσταντίνος Καλύβας