Πρόγραμμα και λίστα εκπαιδευτικών Webex

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα : Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας τελεί υπό κατάληψη.

Σας αποστέλλουμε την κατάσταση με τις διευθύνσεις των ψηφιακών αιθουσών εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex) των καθηγητών του σχολείου μας.
Η παρούσα κατάσταση διευθύνσεων χορηγείται στους κηδεμόνες των μαθητών μας και στους μαθητές μας προκειμένου οι μαθητές και μόνο αυτοί να συμμετέχουν στα εξ  αποστάσεως μαθήματα του σχολείου μας.

Ψηφιακές τάξεις

Οι σύνδεσμοι με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται στο έγγραφο : ( Webex links 2023-24 )

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση αυτής της λίστας σε τρίτους.
Απαγορεύεται επίσης η ανάρτησή της στο διαδίκτυο και η δημοσίευσή της οπουδήποτε.
Η ευθύνη της σωστής χρήσης της βαραίνει τους κηδεμόνες των μαθητών και τους ενήλικους μαθητές.

Πρόγραμμα

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους μαθητές.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης

Έναρξη

ώρα 10:00 – 10:30

ώρα 10:35 – 11:05

ώρα 11:10 – 11:40

ώρα 11:45 – 12:15

ώρα 12:20 – 12:50

ώρα 12:55 – 13:25

ώρα 13:30 – 14:00

Τα τηλεμαθήματα απαγορεύεται ρητώς να βιντεοσκοπούνται, να αναδημοσιεύονται και να φωτογραφίζονται. Για τους παραβάτες επισύρονται ποινικές ευθύνες.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια από την παρούσα κατάσταση παρακαλούμε για τη συμβολή σας ώστε να έχουμε το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το epalanoliosion.gr
H Διευθύντρια

Χρονοπούλου Χ.