Πρόγραμμα – Δικαιολογητικά – Οδηγίες για τους υποψήφιους ΤΕΦΑΑ έτους 2022-2023 .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ KAI ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
[ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ-ΖΕΦΥΡΙ)]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023