Πρόγραμμα από Δευτέρα 06-11-2023

Με κίτρινο είναι οι ώρες που γίνονται στα Σχολικά Εργαστήρια.
Τμήματα Γενικής Παιδείας.
Β1 : ΒΥ1,ΒΠ
Β2 : ΒΥ2,ΒΗ
Γ1 : ΓΑΙ,ΓΝ,ΓΚ,ΓΟΔ
Γ2 : ΓΗΛ,ΓΗΝ ,ΓΠ
ΣΥ1 : ΓΚ,ΓΦ,ΓΟΔ