Αξιολόγηση προσφορών για 4ήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα

Απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (Πρ. 8η/25-10-2023) για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηση στα Ιωάννινα.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 12:00 μμ.

η Διευθύντρια

Δρ. Χρονοπούλου Χριστίνα