Αξιολόγηση προσφορών για 3ήμερη εκδρομή στο Βόλο

Ενημερωθείτε για την απόφαση  της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (Πρ. 10η/16-3-2023) για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος στο Βόλο.
Ενημερωθείτε στο επισυναπτόμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

εκ μέρους της επιτροπής αξιολόγησης ταξιδιωτικών προσφορών,

ο Διευθυντής

Καλύβας Κωνσταντίνος