Παραλαβή απολυτηρίων και πτυχίων σχ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση

Η παραλαβή των απολυτηρίων και των πτυχίων για το σχολικό έτος 2022-2023 γίνεται στις ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Οι ενήλικοι μαθητές ή οι κηδεμόνες όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας παραλαμβάνουν τους τίτλους με την επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους από τους υπεύθυνους τάξης.

Ο Διευθυντής

Καλύβας Κ.