ΣΑΙ(Ε) Εξέταση Β τετράμηνο

ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο και αποσυμπιέστε το.

Α. Φτιάξτε το html αρχείο με την πλήρη html δομή του.

Β. Βάλτε κωδικοποίηση γραμμής στο κείμενο “243 Ίδη (243 Ida) “ την παρακάτω πρόταση :

color:red και font-family:Tahoma

Γ. Προσθέστε με εσωτερική κωδικοποίηση τις παρακάτω προτάσεις :

p { padding:5px
font-size:1.2em
}
.header2 {
background-color:lightgreen
padding:3px
}

Δ. Εφαρμόστε την κλάση header2 στο στοιχείο h2