Αξιολόγηση Σχολικής μονάδας

Ετήσιες εκθέσεις έργου σχολικής μονάδας

  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (pdf)
  • Ετήσια Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (pdf)
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (pdf)
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (pdf)