Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων σχολικό έτος 2020-2021

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β ́ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα :

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά
  5. Ιταλικά,Ισπανικά,
  6. Αρμονία,Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Δείτε το ΦΕΚ Β 68/14-01-2021

Κατεβάστε το  Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων 2020_21

Όσοι ενδιαφέρεστε, να συμπληρώσετε και να στείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση υπογεγραμμένη από τον γονέα σας αν είστε ανήλικοι ή από εσάς τους ίδιους αν είστε ενήλικοι μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 στο email του σχολείου (mail@1epal-an-liosion.att.sch.gr).