Τοποθέτηση Ψυχολόγου στο σχολείο μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ.104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/2020) Υπουργική Απόφαση  τοποθετήθηκε στο σχολείο μας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η κα Βογιατζή Μαρία, Ψυχολόγος ΠΕ23, η οποία θα παρέχει για αυτό το διάστημα το υποστηρικτικό της έργο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η κα Βογιατζή θα βρίσκεται στον χώρο του σχολείου και θα συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς προσφέροντας τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς της και την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους.

Όσοι γονείς επιθυμούν ατομική υποστηρικτική ή συμβουλευτική διαδικασία για το παιδί τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας.

 

Ο Διευθύντης

Καλύβας Κ.